Orgnaizer
ASROC
Co-orgnaizer
ASIAA
Sponsors
MOST
會徽Logo
名稱Title
2020 ASROC Annual Meeting
Postponed
4/27
2nd circular announcement
4/30
Abstract submission deadline
5/31
Online registration deadline
5/31
Program available online
6/10
Pre-meeting announcement
6/20-6/22
Meeting dates

Program Committee

 • Chu, You-Hua (ASIAA; Chair)
 • Woo, Tak-Pong (NTU)
 • Chin, Yi-Nan (TKU)
 • Tseng, Wei-Ling (NTNU)
 • Ngeow, Chow-Choong (NCU)
 • Lai, Shih-Ping (NTHU)
 • Chen, Bing-Chih (NCKU)
 • Kuo, Cheng-Yu (NSYSU)

LOC

 • Wang, Andrew (ASIAA)
 • King, Sun-Kun (ASIAA)
 • Chou, Mei-Yin (ASIAA)
 • Chiu, Cindy (ASIAA)
 • Lin, Suh-Lian (ASIAA)

Registration Fee

 • General Registration: NT$1000
 • Student Registration: NT$800
 • Please pay on site